Se školou na golf

Česká golfová federace (ČGF) spouští dlouhodobý projekt Se školou na golf jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu. Zámecký Golf Club Kravaře spolupracuje s ČGF na tomto projektu a prezentuje golf ve školách v okolí Kravař.

Cílem projektu Se školou na golf je:

  • propagace golfu jako sportu vhodného pro děti a mládež z různých sociálních skupin;
  • seznámit žáky se základy golfových úderů, pravidly a etiketou golfu;
  • pořádat regionální a celostátní soutěže a turnaje pro školní týmy a žáky a studenty;
  • přivádět nové mladé hráče na česká golfová hřiště;
  • rozšířit hráčskou a členskou základnu golfu v ČR;
  • účinná prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže (drogové závislosti, kriminalita)

Chcete-li zapojit do projektu i vaši školu, neváhejte kontaktovat trenéra Mirka Skokana – 602 779 800.